logo new
  • Home

Marketing Sense: Uw marketing partner

Marketing Sense is lid van Feweb Onze aansluiting bij Feweb biedt u de garantie op een correcte en ethische klant-relatie.

eTIC-ondertekenaar nr 557

Marketing Sense heeft het deontologische eTIC-Handvest ondertekend, dat geraadpleegd kan worden op de website www.etic-handvest.be /www.charte-etic.be.

Eventuele nalatigheden in dit charter kunnen worden gemeld op het e-mailadres plainte@charte-etic.be / klacht@charte-etic.be.